Borland C++Builder 6.0

Borland C++Builder 6.0

Borland Software Corporation – Shareware –
ra khỏi 10 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Borland C++Builder là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Borland Software Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Borland C++Builder là 6.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Borland C++Builder đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Borland C++Builder đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Borland C++Builder!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Borland C++Builder cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản